VAŠ NAJBOLJI IZBOR

Kompanija Teko Mining je jedna od najvećih privatnih kompanija koja proizvodi razne vrste kamenog materijala za potrebe razvoja i izgradnje infrastrukture u Srbiji.

TEKO MINING

Kompanija TEKO MINING posluje u regionu pod ovim nazivom od aprila 2014. god, a na tržištu je prisutna više od 60 godina

TEKO MINING DOO, BEOGRAD

U okviru preduzeća Teko Mining d.o.o. Beograd nalaze se četiri kamenoloma i jedna asfaltna baza.

TEKO MINING LAPIŠNICA DOO, BIH

Teko Mining Lapišnica d.o.o. Istočno Sarajevo u kamenolomu Lapišnica vrši eksploataciju kamena krečnjačkog porekla.

DOBRODOŠLI U TEKO MINING

U okviru Teko Mining Grupe posluju sledeći kamenolomi i asfaltne baze:

Ljubovija – kamenolom „Krš“
Batočina – kamenolom „Gradac“
Petrovac na Mlavi – kamenolom „Ladne vode“
Ćeramide – kamenolom „Ćeramide" na Rudniku
Vinča (asfaltna baza) u Beogradu
Lapišnica – kamenolom u Republici Srpskoj

KAMENOLOMI I ASFALTNA BAZA

Imajući u vidu ukupne površine kamenoloma, eksploatacione i ukupne rezerve, kao i kapacitete raspoložive opreme i mehanizacije, naši kamenolomi su u mogućnosti da proizvedu 3.000.000 tona kamena na godišnjem nivou.

KONTAKTIRAJTE NAS

PROIZVODI

PRIMENA PROIZVODA

Glavnu primenu proizvodi sa naših kamenoloma imaju u izgradnji infrastrukturnih projekata, posebno puteva i autoputeva, gde se koriste za spravljanje asfaltnih mešavina, izradu donjih i gornjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija. Kod železničke infrastrukture najveću primenu ima tucanik za zastor železničkih pruga. Kamen sa kamenoloma iz Teko Mining grupe koristi se za zidanja u niskogradnji i visokogradnji, kao i za izgradnju obaloutvrda, regulacija vodotokova, izgradnju hidrotehničkih objekata, gabiona i drugih.

PROIZVODNI KAPACITETI

Imajući u vidu ukupne površine kamenoloma, eksploatacione i ukupne rezerve, kao i kapacitete raspoložive opreme i mehanizacije, naši kamenolomi su u mogućnosti da proizvedu 3.000.000 tona kamena na godišnjem nivou.

Proizvodnja se dimenzionira u zavisnosti od potreba tržišta.

Kamenolomi gde se vrši eksploatacija kamena eruptivnog porekla su:

  • • Krš, Ljubovija
  • • Ćeramide, Rudnik

Kamenolomi gde se vrši eksploatacija kamena krečnjačkog porekla su:

  • • Gradac, Batočina
  • • Ladne Vode, Petrovac na Mlavi
  • • Lapišnica, Istočno Sarajevo
Pozovite nas